Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona, mohon pengertiannya untuk dapat memaklumi